Compositie

De compositie is de bouwtekening van je werk. Daar begin je in de praktijk mee, want een goede compositie draagt het hele werk en zorgt dat het uiteindelijke beeld niet in losse delen uit elkaar valt. In een harmonieuze compositie heeft elk onderdeel een functie binnen het geheel en kan geen deel worden weggelaten. 

 

Compositie heeft alles te maken met motivatie, met jóuw motivatie om een bepaald werk te maken. Wat wil ik nu eigenlijk laten zien, vraag je je af. En hoe doe ik dat? Welk gevoel of idee, welke impressie wil ik aan de toeschouwer overbrengen?

 

Hoe ga je jezelf uitdrukken en welke beeldmiddelen gebruik je daarvoor? Kies je voor een dramatische opzet met grote verschillen in donker en licht of speel je liever met zachte contrasten?

 

Je hebt niet alleen oog voor de ‘positieve’ ruimte in het beeld waaraan je werkt (de eigenlijke vormen), maar ook voor de ‘negatieve’, tussenliggende ruimte.

 

Je let op ritmes en herhalende lijnen, vlakken en vormen. En natuurlijk vergeet je het perspectief bij dit alles niet en denk je erover na waar je de horizon plaatst.

 

Hier bepaal je ook of je werk statisch of dynamisch wordt, dus of je veel orthogonalen gebruikt (horizontale en verticale lijnen) of dat je kiest voor een beweeglijke opzet met diagonalen en tegendiagonalen of juist met veel gebogen, ronde vormen.

 

Ook over kleur neem je dan al enkele bepalende beslissingen, zoals of je met felle contrasterende kleuren gaat werken, of liever wilt spelen met zachte pasteltoetsen. Misschien beperk je je tot zwart-wit of hanteer je een beperkt palet van niet meer dan een paar kleuren.

 

Met dit alles begint het voorwerk van je uiteindelijke beeld. De serieuze kunstenaar zal het stadium van een of meer duidelijke compositieschetsen vooraf niet lichtvaardig overslaan.

 

[omhoog]